TT Ads

Kiedy właściciele biur projektowych zarówno architektonicznych jak i wielobranżowych rozpoczynają dyskusje o metodologii wdrożenia technologii BIM, może ona trwać w nieskończoność. Oczywiście niezwykle ważne jest aby odpowiednie zespoły „BIMowskie” miały w składzie wysoko wykwalifikowanych specjalistów mogących swobodnie uczestniczyć na odpowiednich etapach procesu inwestycyjnego. Tacy specjaliści posiadają ogromną i niezwykle cenną wiedzę dzięki której właściwie nieustannie ocierają się o technologiczne granice możliwości realizacji projektów.

program wdrożenia BIM dla wszystkich pracowników w biurze

W dobrze funkcjonujących przedsiębiorstwach to jednak nie wystarczy. Aby przepływ informacji mógł się odbywać płynnie umiejętności dotyczące technologii BIM muszą posiadać nie tylko eksperci z zespołu BIM ale także pozostali pracownicy biura? I co można zrobić w takiej sytuacji?
Inżynierowie, architekci czy kierownicy projektów spoza  również potrzebują umiejętności BIM żeby móc skutecznie komunikować się z resztą zespołu projektowego oraz w razie potrzeb móc w każdej chwili pomóc w realizacji zadań zwłaszcza w sytuacji niewystarczających zasobów projektowych.
Niemniej jednak nie można oczekiwać i uważam, że byłaby to strata czasu i pieniędzy, takiego samego szkolenia przeznaczonego dla specjalistów BIM jak do pracy dla „zwykłego” użytkownika. Poniżej przedstawiam 8 prostych wskazówek jak poprawić wydajność dzięki podstawowemu przeszkoleniu wszystkich pracowników.

1. Rusz głową!

Ustal dobrze określone cele. Każdy udany program wdrożenia musi mieć ściśle określone cele. Każdy właściciel Biura projektowego musi wiedzieć czy chce przeszkolić wszystkich w sposób maksymalny tak aby każdy pracownik był w stanie odpowiednich specjalistów z BIM zespołu.
Czy też lepiej aby pracownicy posiadali jedynie bardzo podstawową wiedzę na temat technologii BIM pozwalającą na nawiązanie relacji z potencjalnymi klientami.
Być może najlepszym rozwiązaniem będzie wyśrodkowanie wymagań i przeszkolenie zespołu w takim zakresie aby każdy pracownik miał podstawową wiedzę dotyczącą nie tylko samej technologii BIM ale także narzędzi dzięki którym będzie możliwość wykonania prostszych projektów.

2. Decyzje.

decyzje: aby proces wdrożenia w technologię BIM mógł się odbyć płynnie niezwykle ważne jest odpowiednie wybranie tematów. Niejednokrotnie będzie można załapać się na tym, że chcąc ten proces przeprowadzić jak najlepiej będziesz miał duży problem z wyselekcjonowaniem informacji, które będziesz chciał przekazać. BIM to tak szerokie zagadnienie, że zawsze będzie za mało. Trzeba znaleźć złoty środek i zdecydować się na rozsądny kompromis pomiędzy ilością informacji a czasem poświęconym na naukę i wdrożenie.

team

3. Czas.

Rewolucja jaką niewątpliwie jest wdrożenie technologii BIM w firmie może bardzo negatywnie odbić się na sprawnej pracy całego biura. Aby nie powodować zbędnych przestojów i opóźnień trzeba starannie zaplanować harmonogram wdrożenia. w tym celu cały zespół musi zostać podzielony na kilkuosobowe grupy a wdrożenie nie może odbywać się kosztem pilnych projektów bieżących. Przy dobrej organizacji można ułożyć plan w taki sposób aby w przeszkoleniu brali udział tylko Ci pracownicy, którzy aktualnie nie mają pilnych terminów realizacji projektu. Oczywiście należy się również liczyć z pewnym spowolnieniem pracy firmy. Wszystko jednak jest możliwe dla perspektywy przyszłych sukcesów.

Można np. przyjąć 8 tygodniowy program wdrożenia w czasie którego w każdym tygodniu będzie przygotowywać się jedna grupa. oprócz zadań w pracy zespół powinien także dostawać zadania do pracy w domu. Bardzo ważne jest także to żeby wszyscy dobrze zrozumieli korzyści wynikające z chwilowo bardziej wytężonej pracy.

4. Różnorodność jest esencją świata!

Rozpoczynając wdrożenie w swojej firmie spotkasz się ze zróżnicowanym przygotowaniem merytorycznym pracowników. Z tego powodu trzeba będzie podzielić ich na odpowiednio dobrane zespoły aby każdy mógł maksymalnie wykorzystać okres wdrażania. Niezwykle istotna jest też forma w jakiej nowa wiedza będzie przekazywana. Zróżnicowane materiały w postaci prezentacji filmów czy nawet podcastów ułatwiają przyswajanie nowych informacji. uczestnicy szkolenia są bardziej zaangażowani mogąc aktywnie brać udział w dyskusji dotyczącej nowych rozwiązań w realizacji projektu. Nie zapominaj o tym, że w większości są to specjaliści w swojej dziedzinie, którzy dzięki przyswojeniu założeń nowej technologii chcą rozwijać swoje umiejętności.

W przypadku wdrażania BIM w całej firmie należy zwrócić szczególną uwagę na różnorodność uczestników szkoleń. Inaczej będą one prowadzone dla młodych inżynierów, projektantów i specjalistów a inaczej dla doświadczonej kadry, która posiada ogromną wiedzę ale mocno ugruntowaną w technologii którą chcemy w firmie udoskonalić. Młodzi pracownicy zwykle oczekują krótkich konkretnych prezentacji pokazujących problem i sposób jego rozwiązania przy pomocy wdrażanych rozwiązań. Pokolenie wychowane na systemach komputerowych oczekuje algorytmów rozwiązań. inaczej spraw wygląda ze starczymi pracownikami. Oni często pytają nie tylko „jak” ale także „dlaczego” to rozwiązanie prowadzi do celu. Często przy takich szkoleniach należy przyłożyć szczególną wagę do szerszego kontekstu omawianych zmian.
Zrozumienie tej różnorodności w bardzo wielu aspektach pozwoli przeprowadzić proces płynnie i z maksymalną korzyścią dla firmy.

5. Zaangażuj wszystkich w BIM.

Spraw aby wdrożenie było interaktywne. Zaproś uczestników wdrożenia do współuczestniczenia w przedsięwzięciu. Niech przygotują materiały dotyczące BIM. Podczas gromadzenia informacji większość z nich mimowolnie będzie miała pytania i wątpliwości. Ich wspólne wyjaśnienie pozwoli Twoim pracownikom poczuć, że uczestniczą aktywnie w procesie zmian jakie zachodzą w firmie. Taka forma pozwala także przypomnieć po co właściwe wszyscy się zebrali. Takie podejście ułatwia zrozumienie, że nie jest to jedynie kolejne szkolenie techniczne z Revita a wprowadzenie nowej filozofii realizowania projektów w firmie. Nie wystarczy zatem bierne przyswajanie wiedzy. Musicie wspólnie wypracować nowy model pracy w którym oprogramowanie Autodeskowe jest tylko i aż narzędziem umożliwiającym przekształcenie modelu teoretycznego w rzeczywisty wymierny efekt pracy.

project-manager

6. Samonapędzające się szkolenia.

Na początku wdrożenia praca podczas przygotowania odpowiednich materiałów zajmuje dość dużo czasu. Ta strata jednak szybko zwraca się z dużą nawiązką. Zresztą raz stworzone materiały szkoleniowe można w późniejszym czasie ponownie wykorzystywać. Gdy pracownicy są podzielnie na mniejsze zespoły szkolące się cyklicznie jedne po drugich raz nagrana prezentacja może być wykorzystana wielokrotnie. Innym sposobem jest szkolenie kaskadowe. Wiedza zdobyta przez pierwszą grupę pracowników może być przez nich przekazana kolejnym. W takim przypadku trzeba jednak bacznie kontrolować jakość przekazywanych dalej informacji aby nic istotnego nie umknęło nowoupieczonym specjalistom BIM.

7. Nieustanne dążenie do doskonałości.

Ostatnim aspektem skutecznego wdrożenia technologii BIM wśród wszystkich pracowników firmy, a nie tylko w wąskim gronie BIM specjalistów jest ciągłe pogłębianie wiedzy w tym zakresie. Dlatego też niezwykle ważnym aspektem jest utrzymanie w stałym kontakcie z BIM tych pracowników, którzy na co dzień nie będą mieli z Modelowaniem Informacji o Budynku bezpośredniej styczności. Można to porównać do nauki języka obcego. Nawet jeśli w jakimś momencie mówimy nim płynnie gdy przestaniemy go używać ta umiejętność zanika. Zapominamy coraz więcej słów a zaprezentowanie naszych myśli staje się coraz trudniejsze.

Dokładnie tak samo jest z realizacją projektów w technologii BIM. Na szczęście dla posiadaczy oprogramowania Autodesk producent przygotował bogatą bazę wiedzy oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w cyklicznych szkoleniach i egzaminach. Takie podejście daje szansę nie tylko utrzymać poziom wiedzy pracowników na najwyższym poziomie ale także nieustanie ją pogłębiać.

adaptowanie-gotowego-projektu-domu

Reasumując, przygotowanie firmy do przejścia z tradycyjnego projektowania na BIM nie jest łatwe ale przy odrobinie wysiłku może przynieść wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu zmniejszeniu kosztów realizacji oraz co niemniej ważne zabezpieczeniu realizacji projektu poprzez chociażby zdublowanie umiejętności na poszczególnych kluczowych stanowiskach.

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>