TT Ads

Właśnie trwa etap projektowania obwodnicy Miechowa w ciągu DW 783 o długości 8,4km. Jest to pierwsza tak duża inwestycja w Małopolsce, która zostanie zaprojektowana i wykonana z wykorzystaniem BIM. Inwestycja ma zostać wykończona do 30 września 2018 roku i będzie kosztowała ok. 52 mln złotych. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Wykorzystanie technologii 3D

Wykonawca informuje, że technologia BIM,czyli proces inteligentnego zarządzania informacją w trakcie cyklu życia obiektu będzie wykorzystywana już od etapu planowania poprzez realizację do etapu użytkowania gotowego obiektu. Użycie tej metodyki ma znaczący wpływ na wykorzystanie zasobów w ramach projektu. Zapewnia to lepszą koordynację oraz przygotowanie prac w trakcie realizacji inwestycji. BIM użyty w projektach to przede wszystkim nowa jakość, mobilność na budowie, szybsza praca, wyższa wydajność, bezpieczeństwo, precyzja wykonania i efektywność. – „W naszej codziennej pracy stawiamy na nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania oraz jesteśmy otwarci na dialog z inwestorem i otoczeniem, dzięki czemu na bieżąco optymalizujemy nasze działania” – informuje Aleksander Szerner, menadżer wsparcia technicznego w firmie Skanska, która jest generalnym wykonawcą inwestycji.

Obwodnica dzięki BIM

– „Mówiąc w pewnym uproszczeniu, BIM polega na stworzeniu trójwymiarowego, cyfrowego modelu obiektu, który ma powstać. W modelach zapisujemy informacje przydatne na etapie projektowania, budowy i użytkowania. Wykorzystanie technologii 3D zapewnia lepsze przygotowanie projektu oraz koordynację prac na budowie” – wyjaśnia Agnieszka Kotela z firmy Skanska.

– „W pomiarach zespół wspierały zespoły BIM z oddziałów Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Warszawie, Katowicach i w Rzeszowie. Dzięki takiej współpracy, wymianie wiedzy i doświadczenia oraz wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu udało nam się przygotować bardzo dokładny pomiar terenu” – podkreśla Paweł Praszkiewicz, Kierownik Robót w firmie Skanska.

Podczas budowy przygotowane wcześniej modele cyfrowe zostaną wprowadzone do systemów sterowania równiarek, koparek, spycharek, rozściełaczy asfaltu itp. Dzięki czemu wykonanie zaplanowanych wcześniej prac może być bardziej precyzyjne oraz pozwoli to na uniknięcie kosztownych błędów. Nie są to jedyne przykłady na wykorzystanie nowoczesnych technologii, które mogą zostać użyte podczas pracy nad obwodnicą. Wykonawcy tego projektu będą również mogli używać drona czy scaningu laserowego.

Zaprojektuj i wybuduj

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Koncepcję i Decyzję Środowiskową pozyskaną przez ZDW w Krakowie. W ramach tego zadania powstanie most nad rzeką Cichą oraz wiadukt nad linią kolejową. Zostanie wybudowanych 5 przejazdów gospodarczych oraz przepusty drogowe.. Budowa ma zostać skoordynowana z planowaną budową drogi ekspresowej S7 Rabka-Gdańsk.

Obwodnica będzie drogą klasy G. Na głównych odcinku będzie jednojezdniowa oraz ma posiadać dwa pasy ruchu. W ramach zadania powstaną pobocza i drogi serwisowe. Zostaną również przebudowane zatoki autobusowe, wybudowane cztery ronda, przejścia dla pieszych a także chodniki. Ten projekt obejmie również wybudowanie przepustów i przejść dla zwierząt. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura techniczna – kanalizacja deszczowa i oświetlenie typu LED na czterech rondach. Zamontowane zostaną bariery ochronne, kamery do monitoringu oraz tablice zmiennej treści.

Same korzyści

Obwodnica ma przejąć ruch tranzytowy, który póki co odbywa się przez centrum miasta. Projekt ma również usprawnić układ komunikacyjny w regionie. Dzięki niej przejazd między Małopolską i województwem świętokrzyskim stanie się bardziej komfortowy i przede wszystkim dużo bezpieczniejszy dzięki zastosowaniu urządzeń systemu ITS, które zostaną skonfigurowane ze Zintegrowanym Systemem Sterowania Ruchem w Małopolsce. Poprawi to zwiększyć przepustowość, poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, co pomoże zmniejszyć ilość wypadków i kolizji na drogach. Łączy się to również ze zredukowaniem kosztów związanych z renowacją oraz utrzymaniem nawierzchni czy obniżeniem kosztów zarządzania taborem drogowym. To wszystko ma wpłynąć na poprawę jakości środowiska, co jednocześnie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną oraz turystyczną okolicy.

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>