TT Ads

Najnowsze techniki projektowania architektonicznego, oparte na filozofii modelowania informacji o budynku (ang. BIM – Building Information Modeling) są całkiem nowym wynalazkiem dla branży budowlanej, dlatego wzbudzają obawy wśród potencjalnych użytkowników.

Dość często się słyszy, że wykorzystanie modelowania informacji o budynku jest ryzykowne i dostarcza korzyści jedynie właścicielom budynków albo to że jest zbyt trudne do stosowania w małej firmie.

Zmierzmy się z mitami o BIM, starając się zrozumieć skąd się biorą, na czym polegają i dlaczego nie są prawdziwe.

Mit pierwszy – Wydajność

Zdecydowana większość projektantów uważa, że wprowadzenie rozwiązań, opartych na idei modelowania informacji o budynku spowoduje spadek w początkowym okresie ich wykorzystywania. Rzeczywiście, sondaż internetowy dotyczący implementacji platformy Revit przeprowadzony przez firmę Autodesk poświadcza przeciętny spadek wydajności o 25-50% na etapie szkoleniowym.

Trzeba tu jednak zauważyć, że początkowy spadek wydajności zostaje szybko zrekompensowany późniejszym, znacznym wzrostem wydajności. Przeważająca większość uczestników sondażu potrzebowała tylko 3-4 miesięcy, by osiągnąć ten sam poziom wydajności przy wykorzystaniu aplikacji opartych na platformie Revit, co przy pomocy wcześniej używanych narzędzi do projektowania. Po początkowym spadku wydajności w okresie szkoleniowym, większość respondentów uzyskała wzrost wydajności o ponad 50%. Około 20% uczestników uzyskała wzrost wydajności o ponad 100%. Rozwiązania oparte na idei modelowania informacji o budynku – takie jak platforma Revit – używają skoordynowane, wewnętrznie spójne i przeliczalne informacje o projekcie budowlanym. Firmy są w stanie zaoszczędzić czas, ponieważ nie muszą ręcznie tworzyć i koordynować dokumentów. Oprogramowanie pozwala na generowanie dokumentacji projektowej szybciej i bardziej precyzyjnie.

Dla przykładu firma Lott + Barber Architects – pracownia architektoniczna i urbanistyczna, mająca siedzibę w Savannah w stanie Georgia, zaczęła używać oprogramowania Revit Architecture w 2004 roku i teraz korzysta z niego przy pracy nad wszystkimi nowymi projektami. Aby obliczyć wzrost wydajności, pracownicy Lott + Barber porównali czas spędzony na różnych etapach procesu projektowego w dwóch projektach podobnej wielkości i o podobnym zasięgu. Jeden wykonano używając oprogramowania Revit Architecture, drugi – wykorzystując tradycyjne narzędzia CAD. Jak można się przekonać z tabeli poniżej, osiągnęli wzrostu wydajności we wszystkich głównych segmentach procesu projektowego, w szczególności podczas tworzenia dokumentacji budowlanej.

Zadanie CAD (godziny) BIM (godziny) Zaoszczędzone godziny Oszczędność czasu
Projekt schematyczny 190 90 100 53%
Rozwój projektu 436 220 216 50%
Dokumentacja
budowlana
1023 815 208 20%
Sprawdzanie i
koordynacja
175 16 159 91%
Łącznie 1824 1141 683

Innym przykładem firmy, która osiągnęła znaczny wzrost wydajności, dzięki wykorzystaniu modelowania informacji o budynku jest amerykańska firma inżynieryjno – konsultingowa Walter P. Moore, mająca główną siedzibę w Huston w Texasie. Ponieważ dokumenty budowlane tworzone są bezpośrednio z modeli wykonanych w programie Revit Structure, zespół spędza znacznie mniej czasu na robieniu dokumentacji i dużo więcej czasu na modelowaniu konstrukcji. Ponadto, mechanizm parametrycznego zarządzania zmianami w sercu platformy Revit automatycznie koordynuje zmiany i pozwala przez cały czas zachować pełną spójność projektu. Zatem kiedy model ulega modyfikacji, wszystkie powiązane widoki, rysunki i zestawienia są natychmiast synchronizowane.

Mit drugi – Dostępność

Niepokój związany ze spadkiem wydajności wzmacniany jest obawami o to, jak długo zajmie projektantom, którzy tak dobrze znają istniejące narzędzia CAD – przejście na rozwiązanie oparte na idei modelowania informacji o budynku. W praktyce rozwiązania te zaprojektowano specjalnie, by służyły branżom, dla których są przeznaczone. Na przykład aplikację Revit Architecture zbudowano jako narzędzie do projektowania architektonicznego. Pracuje ono tak, jak chciałby projektant budynków. W efekcie, dla wyspecjalizowanego projektanta takie oprogramowanie będzie bardziej przydatne niż ogólne aplikacje CAD.

Martinez + Cutri Corporation – firma z siedzibą w San Diego, zajmująca się projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym i projektowaniem wnętrz, używa oprogramowania Revit Architecture. Firma rozpoczęła implementację oprogramowania Revit Architecture w 2003 roku, szkoląc trzy osoby równocześnie. Szkolenie trwało dwa tygodnie. W pierwszym tygodniu pracownicy nauczyli się podstaw obsługi programu, a w drugim pracowali już nad rzeczywistym projektem. Ich doświadczenie odzwierciedla doświadczenia innych użytkowników programu Revit Architecture, którzy po bardzo krótkim okresie szkolenia zaczęli wykorzystywać oprogramowanie Revit.

Mit trzeci – Przepływ pracy

BIM wpływa na przepływy pracy – zarówno na jej postęp jak i tempo. Ta technika projektowania często pozbywa się niepotrzebnych i nieefektywnych przepływów pracy, zachęcając tym samym do zmian reorganizacyjnych, zwiększających produktywność i wydajność. W przeprowadzonym przez firmę Autodesk sondażu internetowym dotyczącym wdrażania platformy Revit 82% uczestników zauważyło, że w wyniku używania platformy Revit ich proces projektowy uległ zmianie. Po zakończeniu etapu szkoleniowego więcej niż połowa respondentów uzyskała wzrost wydajności o ponad 50% właśnie ze względu na ten usprawniony proces.

Firma Glotman-Simpson z Vancouver używa oprogramowania Revit Structure od 2005 roku. Ulepszony dzięki nowej aplikacji przepływ pracy pozwala zatrzeć różnice pomiędzy projektantem i kreślarzem i umożliwia tworzenie bardziej skoordynowanych projektów. Kiedy na przykład projektanci chcieli bliżej przyjrzeć się konkretnemu obszarowi projektu, musieli polegać na kreślarzach, tworzących przekroje lub szczegóły. Teraz mogą zwizualizować i zbadać złożone warunki posługując się bezpośrednio modelem informacji o budynku. Kreślarze z kolei mogą się bardziej skoncentrować na tym, jak obiekty powinny być zbudowane, zamiast zajmować się konwencjonalnym kreśleniem czy tworzeniem rysunków.

Mit czwarty – Wartość

Kto czerpie korzyści z modelowania informacji o budynku? Czy korzyści odnosi projektant (firma architektoniczna, budowlana lub inżynieryjna)? Czy może modelowanie informacji o budynku ma wartość jedynie dla podwykonawców i właścicieli? Odpowiedź jest prost. Wszyscy. Modelowanie informacji o budynku redukuje ilość pracy przy konwencjonalnym kreśleniu i typowych metodach koordynacji, dlatego pozwala projektantom skupić się na wysokiej jakości projektu. Wizualizacje i analizy pozwalają lepiej poznać projekt już na początkowym etapie produkcji a także pozwalają lepiej go zaprezentować inwestorowi. Klienci zyskują lepsze wykorzystanie zasobów i bardziej przewidywalny efekt końcowy. Podwykonawcy otrzymują pełniejszą dokumentacje budowlaną, pozwalającą w sposób bardziej przewidywalny zrealizować projekt.

RTKL to globalna firma architektoniczna, inżynieryjna i urbanistyczna, posiadająca biura na całym świecie. Oprogramowanie Revit Architecture zastosowano w niej po raz pierwszy w 2003 roku, a następnie wprowadzono również programy Revit Structure i Revit® MEP. Platforma Revit służy firmie RTKL do wczesnego podejmowania decyzji projektowych oraz doi współpracy z klientami i budowniczymi. Niedawno firma RTKL wykorzystała platformę Revit do pracy nad projektem szpitala. Model informacji o budynku wykorzystywany był w trakcie całego procesu projektowego, także podczas uzgadniania ceny. Na spotkaniach z inwestorem model pozwalał natychmiast zwizualizować omawiane obszary. Dzięki możliwości automatycznego wprowadzania zmian we wszystkich powiązanych rysunkach, firma RTKL była w stanie zrealizować napięty harmonogram a także przezwyciężyć niedobór personelu. Ponadto, model informacji o budynku pozwolił zapewnić podwykonawcom wzorowy komplet dokumentów, szczegółowo opisujących złożoną geometrię budynku – zaowocowało to ustaleniem adekwatnej do inwestycji ceny i sprawniejszym przeprowadzeniem prac budowlanych.

Mit piąty – Ryzyko

Budynki są projektowane i budowane przez ludzi – błędy są zatem nieuniknione. Pomyłki i nieporozumienia mogą być kosztowne. Czy jednak model informacji o budynku zwiększa ich prawdopodobieństwo? Czy podwyższa ryzyko popełniania błędów przez projektanta? Niekoniecznie. BIM sprawia, że ryzyko wystąpienia błędów w procesie projektowym jest znacznie zredukowane. Rozszerzając możliwości współpracy na cały zespół projektowy, a w niektórych przepływach pracy również na różne branże, rozwiązania dedykowane do modelowania informacji o budynku mogą sprawić, że błędy zostaną zauważone i skorygowane na wczesnym etapie projektowym. Umożliwiając automatyczną koordynację dokumentów oraz przejrzystą komunikację zamierzeń projektowych opartą na spójnych, przeliczalnych informacjach, modelowanie informacji o budynku ulepsza proces podejmowania decyzji, szacowania kosztów i planowania budowy.

Donald Powers Architects jest firmą projektową z Rhoge Island, w której architekci i urbaniści pracują nad projektami różnej wielkości: od planowania zabudowy i projektowania przestrzeni miejskiej, przez tworzenie obiektów handlowych i instytucjonalnych, po projektowanie wielorodzinnych i jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Aby realizować projekty wysokiej jakości i ulepszyć współpracę, firma wprowadziła oprogramowanie Revit Architecture jako platformę standardową. Przy pomocy tej platformy firma stworzyła ponad 20 projektów i zaobserwowała przy tym 30- procentowy wzrost wydajności na etapie projektowania i tworzenia dokumentacji. Ponadto, podczas budowy ilość zapytań o informacje spadła o 50%. Kiedy wykorzystuje się model informacji o budynku kolizje w projekcie zostają albo całkowicie wyeliminowane, albo wykryte i rozwiązane już we wczesnej fazie projektu – zanim dostaną się do dokumentacji i spowodują poważne zakłócenia samej  budowy.

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>