TT Ads

Oprogramowanie przeznaczone do używania metodologii BIM od kilku lat jest już powszechnie dostępne i pozwala na tworzenie modeli, rysunków oraz gromadzenie danych z wielu systemów CAD, które wspomagają projektowanie. Umożliwia ono weryfikację wystąpienia konfliktów, jakie mogłyby spowodować znaczne opóźnienia w budowie oraz integrację wszystkich systemów budynku.

Technologia BIM umożliwia zaawansowanym użytkownikom oraz ekspertom, wykorzystanie analizy 4D, która pozwala na integrację harmonogramów budowy oraz analizy 5D, która umożliwia modelowanie kosztów. BIM oznacza również sprawniejsze i tańsze inwestycje.

Parlament Europejski głosował w lutym 2014 roku, za zmianą przepisów dotyczących zamówień publicznych, zalecając korzystanie z narzędzi elektronicznych wykorzystujących w swoim działaniu założenia metodyki BIM. Zmniejszenie kosztów nie jest jedynym argumentem, stojącym za przyjęciem koncepcji realizacji opartej na BIM. Zwolennicy nowego prawa uważają, że wdrożenie tych standardów oznacza również poprawę jakości i konkurencyjność na rynku. Wiele państw jak np. – Holandia, Finlandia, Wielka Brytania czy Norwegia, już teraz wymagają zastosowania metodologii BIM w inwestycjach budowlanych, które są finansowane ze środków publicznych.

Rozwiązania, które powstają z myślą o BIM, są zintegrowane z usługami w chmurze, co zapewnia niemal nieograniczone możliwości w zakresie renderingu, fotorealistycznych wizualizacji, analiz oraz symulacji a także trójwymiarowych modeli ze zdjęć. Trend ten będzie się nadal rozwijał, co znacząco poprawi innowacyjność projektów oraz wydajność pracy.

TT Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>